dec 9 2011

Hellup, de moslims komen

IK WIL OORLOG envredeweleenslezenwantdatkomtermaarniet van

GIJ GAAT STERVEN maartothetzoveriskunnenwemaarbetervanhetlevengenietenzeker?

IK SPUW OP UW GRAF wantTanteKaatschrijftdatdatdeenigemanierisomdatvuilemoservanaftekrijgen

IK BLAAS U OP mijntrompetnogweleensmijnfreejazzversievanstillenachtalsjewil

IK NEUK UW DOCHTERS zelfsnietindewildstevanmijndromen

JA, IK SLA MIJN VROUW nogeenstotridderalszezolekkerefrietjesmetstoofvleesblijftklaarmaken

Of maak uw eigen humor:

Nog geen reacties tot nu toe. Reageer zelf...

Jouw reactie

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


En nu?

En, voor u het vergeet, steek zeker mijn mijn RSS in uw favoriete feedreader. Je kan je ook abonneren op updates via e-mail, facebook, twitter...