mrt 20 2008

De nieuwe Belgische regering

Zeggen dat de samenstelling van de regering Leterme deze ochtend een “piece of cake” was, is een understatement niet meer vertoond sinds Poolse grenswachten in 1939 “een beetje ongerust” werden bij het zien een oprukkend Duits tankbataljon. Het bleek immers onmogelijk om überhaupt mensen te vinden die in dit (zinkend?) schip wilden stappen. Te links volgens de enen, te rechts volgens weer anderen. Mossel noch vis voor iedereen die daarmee nog niet aan het woord was geweest.

De regering Leterme

Omdat ministers en staatssecretarissen rekruteren binnen het politieke personeel weeral dreigde te leiden tot een patstelling van njets, onverenigbaarheden, politieke verdeelsleutels, communautaire gevoeligheden, doorschuifoperaties en stoelendansen, werd pas op de laatste valreep een elegante uitweg gevonden:

Premier: Yves Leterme (geen verrassing hier, en het zou anders teveel gezichtsverlies geweest zijn als na het afvoeren van een staatshervorming, een regeringsprogramma of ook maar het begin van begroting, ook de naam van de regering zelfs niet naar de wil van de 800.000 kiezers was geweest)

De Vlamingen vaardigen deze vertegenwoordigers af:
Minister van Binnenlandse Zaken en Fraudebestrijding: Nero
Minister van Justitie:De Rode Ridder
Minister van Onderwijs(revanche): Robbedoes en Kwabbernoot
Minister van Werk: Jerommeke
Minister van Overheidsbedrijven: De geverniste vernepelingskes
Staatssecretaris van Asiel en Migratie: Robert en Bertrand
Minister van Telecommunicatie (en Wi-fi signalisatie): Kiekeboe
Minister van Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid: Jommeke
Staatssecretaris voor Gezinszaken: Tante Sidonia
Minister van Sociale Zaken: Baekelandt
Staatssecretaris voor Personen met een Handicap: Lambik

Bij de Walen werden deze dapperen bereid gevonden:
Staatsecretaris van Ambtenarenzaken, ICT, Administratieve vereenvoudiging en Economie: Gaston Lagaffe
Minister van Buitenlandse Zaken: Tintin
Minister van Institutionele Hervormingen: François Schuiten
Minister van Defensie: caporal Blutch en sergeant Cornélius M. Chesterfield
Minister van Financiën en Begroting: les Schtroumpfs
Staatssecretaris van Europese Zaken: Spirou
Minister van Klimaat en Energie: le Marsupilami
Minister van Consumentenzaken: Le Chat
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Maatschappelijke Integratie: Lucky Luke

Papieren tijgers, bordkartonnen persoonlijkheden, fantasiehelden, meningen als leeglopende ventielen: deze regering zit als gebeiteld!
Dit belooft een een spannend vervolgverhaal te worden…

12 reacties tot nu toe. Reageer zelf...

Deze samenstelling is uitstekend! Het probleem is dat wij niet weten tot welke partijen de verschillende ministers behoren

Comment by Christian — 6 augustus 2010 #

Vroeger bestond een soort fictieve regering die “Orangina” genoemd was maar ik kan de samenstelling ervan niet meer terugvinden. Het ging om een artikel van de krant “Le Pan” op lepan.be . Misschien bestaat die website nu niet meer…

Comment by Christian — 6 augustus 2010 #

Deze samenstelling is uitstekend! Het probleem is dat wij niet weten tot welke partijen de verschillende ministers behoren

Comment by Christian — 6 augustus 2010 #

Vroeger bestond een soort fictieve regering die “Orangina” genoemd was maar ik kan de samenstelling ervan niet meer terugvinden. Het ging om een artikel van de krant “Le Pan” op lepan.be . Misschien bestaat die website nu niet meer…

Comment by Christian — 6 augustus 2010 #

Fictieve regering van Di Rupo 1 ( zonder N-VA participatie)

1er Ministre (PS)

Mobilité et Mer du Nord (groen !)

Entreprises publiques autonomes
, Modernisation de l’Administration et fonction publique(sp.a) 

VPM, Affaires sociales et santé publique(sp.a)

Intérieur et Réformes institutionnelles(N) ( Open
VLD)

VPM, Affaires étrangères (CD&V)

Défense et Victimes de guerre (CD&V)

Economie, Classes moyennes,
Agriculture et politique scientifique (CD&V)

Climat, Energie, protection
des consommateurs, Economie sociale et Développement durable (ecolo)

Emploi, Egalité des
chances et politique des familles (CDh)

Coopération au
développement (MR)

Politique d’Asile et
de Migration (MR-FDF)

VPM, Finances et
Budget (MR) 

Secrétaire
d’Etat au Budget (Adj. Min. Finances et Budget)  ( MR-MCc )

VPM, Intégration
sociale, Pensions, politique des grandes villes, réformes socio-économiques et
sociétales (PS)

 Justice , Cultes et Réformes institutionnelles
(fr) ( PS)

————————————————————–

A
ces 15 ministres, il conviendrait d’ajouter 2 secrétaires d’Etat aux Affaires
sociales( politique des personnes handicapées, Lutte contre la pauvreté) , un
Secrétaire d’Etat aux Finances( Modernisation du SPF Finances,fiscalité
environnementale et lutte contre la fraude fiscale), un à la Justice,Bien-être
au Travail et organisation du travail, 
voire un au Commerce extérieur

————————————————————————-

Premier (PS)

Mobiliteit en Noordzee ( groen!); Publieke ondernemingen (spa); Sociale zaken, personen met een handicap en Gezondheid (spa); Binnenlandse zaken en institutionnele hervormingen (N) (Open VLD);Buitenlandse zaken (CD&V);Landsverdediging (CD&V); Economie, KMO, politieke wetenschap (CD&V); Klimaat en Energie (ecolo); Werk (CDh); Ontwikkelingscooperatie( MR); Asiel- en Migratiepolitiek (MR); Begroting en Financïen (MR); Sociale Integratie, Pensioenen, Grote steden politiek (PS); Justitie en Institutionnele hervormingen (F) (PS)
Dit is natuurlijk helemaal fictief…

Comment by Christ Hanocq — 16 juli 2011 #

Aangezien wat er nu aan de gaande is lopen grote kansen dat een regering zonder N-VA deelname in de volgende weken plaatsvindt. De CD&V is van mening veranderd, hetgene dat betekent dat PS alles mogelijk maakt om de post van Premier voor zichzelf te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat de Franstaligen zeer slechts verdedigd zijn geweest door hun onderhandelaars! CD&V zal binnen deze regering de rol van NVA spelen, luidt het

Comment by Christ Hanocq — 21 juli 2011 #

Waar vindt men de nieuwe indeling van provincieraadsleden(-zetels) per kieskanton nu het nieuwe provinciedecreet goedgekeurd is? Het gaat om het aantal provincieraadsledenzetels per kiesdistrict in elke Vlaamse provincie. Dank U
Hoogachtend

Comment by Christ — 4 november 2011 #

Jouw reactie

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


En nu?

En, voor u het vergeet, steek zeker mijn mijn RSS in uw favoriete feedreader. Je kan je ook abonneren op updates via e-mail, facebook, twitter...