Posts met de tag « allochtoon»:

sep 24 2012

Weg met de autoallochtoon

Wat volgt is een pleidooi tegen de autoallochtoon. En dan heb ik het niet over bevolkingsgroep "jonge mannen met een getinte huidskleur, petje, veel te luide muziek, in een afgunst opwekkend en drugsgeld/pooierschap doen vermoedend dure auto " dus.

Het debat over de ban op de allochtoon woedt immers nog in alle hevigheid, bleek vanochtend op de trein. Een discussie tussen een hoop autochtonen, op de bank achter mij. Autochtone leraren, waren het. Ze vonden de ban op het woord allochtoon interessante leerstof voor in hun blijkbaar zeer autochtone en alleszins allochtoon-schuwe klas.

Verplicht leesvoer in deze, alhoewel iets te lang, is het opiniestuk in de Volkskrant van dit weekend, over de rellen in Haren. Beschreven alsof het een probleem met “autochtone jeugd” betrof. Opvoeding, cultuur, geschiedenis, karaktertrekken van de relschoppers… allemaal te verklaren vanuit hun autochtoonheid.

Gewoon inbeelden dat dit herhaald wordt, dag na dag, bericht na bericht, en je ziet vanzelf het probleem. Stigmatisering, zeker. Kudo’s voor De Morgen dus (DMorgen, excuus, en nu ik toch aan het excuseren ben, ineens ook voor dat vreselijke “kudo’s”). De discussie was het openen waard.

En toch, het weghalen van een woord, politiek correct of niet, ik blijf dat ridicuul vinden. Woorden horen erbij te komen, niet te worden weggebliept. Alleen de vergetelheid heeft het recht een woord langzaam uit te gommen uit het geheugen van de taal. Een woord wegsnijden dat een betekenis had/heeft, gaat alleen leiden tot een proliferatie van nieuwe termen voor hetzelfde. Nieuwe Belg? Nieuwe Vlaming? Mens van andersoortige origine? Persoon met een buitenlands verleden? Laat het uit. Alzheimer in het woordenboek, prima, neen aan de euthanasie.

Mijn pleidooi, hou de allochtoon, stop de autoallochtoon. De allochtoon op automatische piloot. De vermelding d’office. Neen aan de "brand in een allochtoon gezin", neen aan de "allochtone dief aan de haal met grote buit", neen aan de "rellen met allochtone jongeren in Borgerhout". Maar wel ja aan de "Allochtonen twee maal meer kans op geweigerd huurcontract", ja aan de "Ook kinderen van allochtonen hebben taalachterstand", ja desnoods aan de "Allochtoon slaat autochtoon op zijn bakkes".

Hou de allochtoon voor de context waarin hij oorspronkelijk voor diende. Voor de wetenschappelijke verklaring en voor de plaats waar het bericht de afzetting van allochtoon tegen autochtoon rechtvaardigt. Alleen nog in zijn oorspronkelijke betekenis (Allochtoon = elders opgegroeid, nu hier wonend. Hier opgegroeid, niet meer allochtoon). Dat is op niet veel plaatsen, of toch veel minder dan nu. En dan wordt die term misschien langzaam terug minder “besmet”.


feb 5 2008

Animo discrimineert

Vandaag in De Morgen via Belga onder de titel “Allochtoon vaker afgewezen bij sollicitatie”

Bedrijven nodigen nog altijd sneller een autochtone sollicitant uit voor een gesprek dan iemand van allochtone origine. Dat blijkt uit een steekproef van Animo, de jongerenpartij van sp.a. Animo stuurde twee identieke sollicitatiebrieven naar vijftig Antwerpse bedrijven. Het enige verschil was de fictieve naam onderaan de brief. De ene naam was allochtoon, de andere autochtoon. “Onze autochtone sollicitant werd in 60 procent van de gevallen uitgenodigd voor een gesprek, de allochtone slechts in 25 procent van de gevallen. En dat terwijl ze allebei zogezegd dezelfde brief hadden geschreven”, zegt Kim Van Weert, voorzitster van de Antwerpse Animo. … (belga/tdb)

Bij Animo Antwerpen stond er ook een reportage bij die ATV maakte over de actie.

Wat ziet een oplettend oog daar echter in?

cv 1
Het cv van Ahmed Annachouch (de allochtoon, I presume).

cv 2
Het cv van Evi Hellemans (de autochtoon, I presume).

De autochtoon kent “Word, excell, acces, power point, internet, outlook, perfect blind typen”. De allochtoon houdt het bij “Word, internet, outlook, excell, perfect blind typen”.
Los van de schrijffouten (excell=Excel, acces=Access, power point=Powerpoint) kent de autochtoon dus twee voor een administratieve bediende toch zeer essentiële softwarepakketten méér.

En er zijn nog heel wat meer verschillen:

  • de autochtoon is een vrouw, de allochtoon een man (administratief bediende of secretariaat is een vaak door vrouwen ingevuld beroep)
  • de allochtoon vermeld voor geboortedatum “17/02/1972 (35 jaar)”, wat getuigt van een gezonde dosis pedantie – HR-managers kunnen tellen, en ze zijn gevoelig voor sollicitanten die dit in twijfel trekken – en bovendien geeft dit blijk van enig fatalisme dat zijn cv wllicht niet langer dan 17 februari bewaard zal worden door het bedrijf.
  • zijn cv is slordiger opgemaakt dan dat van het autochtone meisje (kijk eens naar de marges bij studies en jobervaring, of de volgorde van de rubrieken)
  • de allochtoon vermeld naast nederlands en frans “zeer goed” ook Berbers met “moedertaal”. Hierdoor zet hij zijn “zeer goed” op een lager niveau dan het Berbers, en kan de werkgever dus ook twijfelen of dit “zeer goed” wel erg goed zal zijn.

Kortom: identieke brieven? Mon oeuil!
Redenen genoeg voor een HR-manager die deze twee brieven kort bij elkaar binnen krijgt om de ene op de stapel “njet” de andere op de stapel “eens laten komen” te leggen. Animo discrimineert dus eigenlijk de allochtoon in hun onderzoek.
Op die manier wordt het onderuithalen van hun “onderzoeksresultaten” wel erg makkelijk, en hun pleidooi voor anoniem solliciteren en praktijktests dus wat hol.
Jammer, want dat er veel discriminatie is op de arbeidsmarkt is een heel erg feit en een open deur- meer een open poort eigenlijk – een open deur waarin wel af en toe eens nagels met koppen mogen geslagen worden.