Posts met de tag « Het wordt teveel voor Corneel»:

feb 7 2010

Nationale vogeltelling

“Ja, voor wat is ‘t?”
“Om een klacht in te dienen, meneer de agent”
“Klacht?”
“Ja, tegen de mannen van Natuurpunt”
“Huh? Wat hebben die weer uitgespookt? Teveel natuurlijke windenergie opgewekt? Hun sokken niet uitgewassen?”
“Heel grappig, agent. Hier is vijf frank. Nee, ’t is iets serieus: ze discrimineren.”
“Oei, da’s inderdaad erger. Negers? Vrouwen? Gehandicapten? Tsjeven? Vertel.”

Proces Verbaal n° 36434578/S/DH/Natuurpunt

De genaamde Dirk Houbrechts verklaart:

Dat hij op datum van 7 februari 2010 in Oosterzele, deelgemeente Balegem, wenste deel te nemen aan de activiteit “10de nationale vogeltelling”, georganiseerd door de organisatie Natuurpunt vzw, zetel: Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen.
Dat hij te dien doeleinde een verrekijker had aangeschaft, alsmede een t-shirt met opschrift “Vogelaars weten het beter: een vogel heeft geen aars maar een cloaca”. Dat hij vervolgens tussen 7u30 en 17:30 nauwgezet alle vogels had genoteerd die zijn tuin bezochten op gestelde dag. Te weten: 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 10 kippen, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger.
Dat aan het einde van de dag de genaamde Dirk Houbrechts zich begaf op de internetwebsite “http://tuinvogels.natuurpunt.be” om aldaar de dusdanig gesignaleerde vogelaantallen aan de nationale vogelautoriteiten aan te melden.
Dat de 3 eksters, 5 houtduiven, 7 huismussen, 2 koolmezen, 14 merels, 4 pimpelmezen, 1 roodborst, 2 vinken, 1 zanglijster, 2 zwarte kraaien, 2 waterhoenen, 2 boomklevers, 1 groene specht en 1 blauwe reiger, door het elektronische invulformulier dat op aangegeven website ter beschikking werd gesteld probleemloos konden worden ingegeven. Maar dat de 10 gesignaleerde kippen werden geweigerd.
Dat voornoemde kippen er wel degelijk zaten, zoals zou moeten blijken uit door genaamde Dirk Houbrechts ter beschikking gestelde en in bijlage opgenomen panoramische foto van zijn tuin. Daarop zouden – zo zegt klachtneerlegger – zelfs voor de niet geoefende vogelaar tenminste 7 van de in totaal 10 waargenomen kippen alsmede hun nagelnieuwe maar nog nauwelijks gebruikte kippenhok op zichtbaar zijn mits doorklikken naar de grotere versie.
Dat ook alternatieve schrijfwijzen als “kiekens”, “hanen”, “hennen”, “leghennen” e.d. door het vermelde elektronische aanmeldingsformulier in het geheel niet ingegeven konden worden.
Dat volgens de website Wikipedia en de laatste keer dat hij hun cloaca checkte nochtans duidelijk bleek dat kippen tot de ondersoort vogels behoren, en hij dus alle recht had deze in zijn vogeltelling op te nemen.
Dat hij dientengevolge klacht wenst neer te leggen tegen organisatie Natuurpunt vzw wegens schuldig verzuim bij het aanleggen van een elektronisch invulformulier in het algemeen en discriminatie tegen kippen in het bijzonder.
Dat het volgens genaamde Dirk Houbrechts wel al beter gaat nu hij zijn hart eens heeft kunnen luchten maar dat het toch erg is zekerst en alsmede dat het toch iets is met dat somber weer de laatste tijd.

Gedaan te Zottegem, 7 februari 2010.

Bijlage (1):

Blik uit het raam


apr 3 2008

Gedaan met topless meetings

Geachte baas,

Ik zie na de pijnlijke gebeurtenissen van vanmorgen geen andere keus dan mijn ontslag in te dienen. Wel vraag ik vijf minuten van uw tijd om ook mijn relaas van de feiten eens te mogen doen. Hopelijk gunt u mij dit nog.

Gisteren belandde in mijn inbox een uitnodiging voor een meeting van Brigitte van de dienst communicatie. “Dringende vergadering over enkele hot issues“, was het onderwerp. In de body: “Lokaal 12.06. Koffie voorzien. Dit is een zgn. topless meeting. Geen speeltjes dus. Laat de creatieve sappen maar stromen!“.

Ik geef toe, dat van die “topless meeting” had ik bter moeten opzoeken op Google. Maar Google Images met Safesearch off geeft nu eenmaal een andere indruk van dit gebeuren dan Google’s gewone zoekresultaten.
“Nieuwe tijden, nieuwe zeden”, dacht ik. Als er zelfs van de rechter ongestoord in de duinen homoseksueel gecopuleerd mag worden, dan zal een topless meeting ook wel kunnen.

Het vooruitzicht van de blonde Brigitte “oben ohne” vooraan de vergaderzaal te zien staan leek mij niet onaantrekkelijk als vooruitzicht. Maar het leek mij ook wat oneerlijk. Waarom zouden vrouwen door topless te vergaderen intieme details blootgeven, terwijl de mannen zonder hemd eigenlijk nauwelijks iets zouden prijsgeven. Als notoir voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en vrijetijdsnudist (trouwe klant van publieke saunas, frequent bezoeker van het naaktstrand in Bredene en de nudistencampings aan de Cte dAzur) wilde ik een gebaar stellen: ik zou ook eens wat laten zien.

Prompt stuurde ik Brigitte een mailtje terug.
Brigitte. Als jullie “topless” komen, dan wil ik het zelfs “helemaal zonder” doen! Is dit OK voor jou? Zet de verwarming wel hoog genoeg!
Haar antwoord.
Tuurlijk. Belangrijkste is dat je er bij bent. Het verslag krijg je toch achteraf. Ik zal eens checken bij de Dienst Gebouwen of de verwarming hoger kan. Tot straks.“.

Dus nee, ik ontken niet dat ik gisteren poedelnaakt door de gangen heb gelopen. Ik ontken niet dat ik in mijn Adamskostuum vrolijk fluitend voorbij Anouk en Sylvie van de receptie ben gewandeld. Ik ontken niet dat ik met mijn spel in de wind nog een sigaretje heb staan roken in het rokershoekje. En in mijn bloot gat stond te plassen in het herentoilet naast Alfons van de dienst Verzending.
Da’s allemaal waar. Maar ik ontken ten stelligste dat ik bij het betreden van vergaderzaal 12.06 een erectie had.

Hadden ze mij daar nu kalm en bedaard uitgelegd dat “topless meetings” een uit Amerika overwaaiende trend zijn waar je zonder Blackberry, laptop of ander communicatiespeelgoed naar een vergadering trekt. Opdat je creatieve linkerhersenhelft haar werk kan doen in plaats van te multitasken. Dan was ik gewoon terug gegaan naar mijn bureau. Had ik mijn onderbroek en kleren terug aangetrokken, en was ik – met rode kaken weliswaar – gewoon komen meevergaderen.
Maar nu. Er zijn er in het tumult dat volgde op mijn blote verschijning ongelukkige dingen gebeurd.
Misschien was mijn binnenkomer met “Allez, waar zijn hier nu de blote tetten?” wat grof? Of reageerde ik te gepiqueerd toen Bernard van de boekhouding mij beval buiten te gaan? Ik had beslist zijn broek niet mogen aftrekken. Dat er daarna een worstelpartij met hem volgde die – dixit Brigitte “nog walgelijker was dan Borat’s naakte worsteling met die dikzak in het hotel“, is hoogst onfortuinlijk.
Maar was het echt nodig dat Brigitte dit gevecht in mijn nadeel beslechtte door mij keihard in het kruis te trappen? Niet erg sportief van haar, en verdomd pijnlijk! En konden Bernard en zijn compagnon van IT niet anders dan mij als een soort naakt speenvarken ondersteboven door de gang te dragen, en mij in mijn blootje op straat af te zetten? A man has his pride! Op die manier bewaren Sylvie en Anouk van de receptie misschien geen al te flatterende herinnering aan mij.

Ik hoop dat u inziet dat dit gewoon een spijtig geval van spraakverwarring was. Uiteraard begrijp ik dat na de opschudding die mijn blote verschijning heeft veroorzaakt binnen dit bedrijf niet langer kan functioneren. Ik vraag u alleen de politie niet op de hoogte te brengen. Een strafblad met zedenfeiten is toch echt niet nodig! Bedankt voor uw begrip.

Met hoogachting.
Cornelius Bracke. Lokaal C4.