Posts met de tag « vlaams»:

jul 8 2008

Vlaamse adel

Hoezee en wappert de banieren. Want wat titelt “Den Standaert” (via):

Vlaams equivalent adeltitels in voorbereiding.
Vlaams minister van Heraldiek Dirk Van Mechelen (Open VLD) werkt aan een uitvoeringsbesluit om voortaan ook personen of instellingen met meer dan gewone verdiensten op terreinen die behoren tot de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten, een wapenbrief toe te kennen. Op die manier krijgen de koninklijke adeltitels een volwaardige Vlaamse en niet-adellijke equivalent.

Het is dus nog slechts een kwestie van jaren eer Geert Bourgeois glimmend van trots een wapenbrief met bijhorend geel-zwart lintje kan opspelden aan verdienstelijke Vlamingen als Laura Lynn of Dana Winner. Hold your excitement.

Voorlopig moet u zo’n titel immers nog kopen. Dirk hemzelve legt het huidige systeem uit:

Aan de vooravond van 11 juli, de Vlaamse Feestdag, reikt Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Onroerend Erfgoed en Heraldiek, jaarlijks de Vlaamse Wapenbrieven uit. Dit jaar werden vijftien unieke Wapenbrieven uitgereikt. Aan negen mensen die hun familiegeschiedenis hoog in het vaandel dragen. Negen families die ervoor kiezen een persoonlijk en uniek embleem officieel te laten bevestigen en registreren door de Vlaamse Regering.

Fair enough. U wil een blaaskaak zijn. 500 euro en alstublieft. De Belgicisten doen het met ego-nummerplaten, wij Vlamingen – wat we zelf doen, doen we beter – met lazuur en keel en vermiljoen en klauwen.

Dit jaar bijvoorbeeld:

Aan de heer Guido Galle: In lazuur een afgerukte hanenkop van goud, vergezeld in het schildhoofd van drie ongebladerde eikels van hetzelfde. Helmteken: een geplante eik van sinopel, bevrucht met drie eikels van goud. Wapenspreuk: GUTTA CAVAT LAPIDEM

Terzijde: dat van die afgerukte hanenkop, hopelijk komt Joëlle Milquet het niet te weten, of we hebben weer een rel.

Ik ben ontroerd (Ontroerend Erfgoed): eindelijk is er iemand die opkomt voor de rechten van de niet-modale Vlaming. Onze bloedeigen Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed en Heraldiek, Dirk Van Mechelen van Kapellen.

Ik vind, iemand die zo voorop loopt in de moeizame ontvoogdingsstrijd van de Vlaamse adel, die verdient zelf een wapen. Sorry, Wapen, met een hoofdletter.
Heb zelf al de vrijheid genomen er eentje te ontwerpen:

Dirk Van Mechelen

Drie melkflessen van Campina op een bed van open-vld lazuur, vier briesende leeuwenkoppen gekanteeld, de baarden afgewend. En een paar reddingsboeien.
Als leuze daarbij had ik gedacht aan “CAPUT LACTATIAE RIMANET”, wat zoveel betekent als “Red ons Heer. Hij mag dan Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed en Heraldiek zijn, het is en blijft een melkmuil“.
😉


nov 28 2007

Woord van het jaar 2007

Via via gelezen over het initiatief van Onze Taal en Van Dale om het “woord van het jaar 2007” te verkiezen. Ze hebben zelf een longlist opgesteld van woorden die in 2007 voor het eerst en met enige regelmaat opgedoken zijn. En dit is de lijst van neologismen waaruit je kan kiezen:

100-dagentournee, bankentrio, bimbocultuur, Bokitoproof, canonmuseum, comadrinken, drugsspray, energiesnoeier, ex-moslim, gorisme, gsm-roman, halalmeid, inktvlekstrategie, islamneutraal , joods-christelijk, klimaatbubbel, klimaathypotheek, klimaatmoe, klimaatzwendel, knieslot, krachtwijk, kredietbom, lokhomo, moslimziekenhuis, opacriminaliteit, oranjekaartprocedure, prachtwijk, pretbelasting, professorenkabinet, reltoerist, ruimtehotel, slurptaks, subprime, tilnorm, truckdorp, verwildersen, weigerambtenaar, wilfen, zelfbedieningskapitalisme.

Huh? Nederlands en “Vlaams” groeien precies elk jaar wat meer uit elkaar… De woorden die ik denk wel eens een keer tegen te zijn gekomen (ik lees dus geen Nederlandse pers) heb ik hierboven in het vet gezet. Met dan nog vraagtekens bij “joods-christelijk” (lijkt me niet nieuw voor 2007, de joods-christelijke traditie bestaat al 2000 jaar), “subprime” (engels, beter was misschien “rommelhypotheken” op te nemen), “ex-moslim” (was dat voor 2007 een onbekend fenomeen?) en “comadrinken” (ik hoor altijd “comazuipen”, lijkt me ook beter bij het fenomeen te passen).
Wat dan de keuze voor het “woord van 2007” zou laten tussen “bimbocultuur”, “energiesnoeier” (dat is dan weer een woord dat ze in Nederland waarschijnlijk nog nooit gehoord hebben), “klimaatmoe”, “ruimtehotel”, “reltoerist” en “zelfbedieningskapitalisme”. Weinig spectaculair.

Alle hoop op een Vlaamsere inbreng in de lijst is echter nog niet verloren: je kan nog woorden aanmelden die er volgens jou bij zouden moeten.

Hebben wij in Vlaanderen dan geen valabele woorden bedacht? In 2006 toch wel… Zijn wij minder creatief met taal geworden? Minder creatalig dus (voil, daar heb je al een neologisme, QED).
Nee hoor, ik denk dat wij dit jaar flink wat nieuwe woorden bedacht hebben. En als ’t niet zo is, er zijn er snel toch heel wat te bedenken. Voor de vuist weg:

  • treuzelleider (Yves Leterme)
  • talmpoliticus (Iedereen aan de tafel)
  • aansleepformatie (inmiddels: dag 171)
  • schootnota (Paperassen die eigenlijk niemand mag zien, maar die door digitale uitvergroting van een foto toch leesbaar in de pers komen)
  • deweverke (een “deweverke” doen is excuses die (door een ander) gemaakt werden in vraag stellen, en je daarna zlf gaan excuseren. De betekenis zou mogelijk later dit jaar nog kunnen verschuiven naar “171 dagen stoer en onbuigzaam doen, en dan toch bakzeil halen”)
  • nepjournaalpaniek (verontruste Walen die kwamen kijken of er nog geen barricaden waren opgeworpen rond Vlaanderen)
  • omgekeerde cliquet (een cliquet, maar dan een omgekeerde)
  • volksliedverwarring (de Marseillaise zingen als je het Belgisch volkslied gevraagd wordt)

In Amerika/Engeland hebben ze al net een verkiezing gehouden, het werd daar “locavore”, wat staat voor iemand die bij voorkeur of uitsluiten lokaal geproduceerd voedsel eet.