Archief van april 2008:

apr 1 2008

Wil u uw dioxine zacht of hard gekookt?

ei

Geen leuk nieuws in de krantenkolommen vandaag: de meeste kranten openen met een kop als “Te veel dioxine in eieren van eigen scharrelkippen”. Ik vermoed niet dat dit de één april-grap van dienst is.

Dat blijkt uit een nationaal onderzoek onder leiding van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Onderzoekers van de universiteiten van Gent, Antwerpen en Luik en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (Coda) analyseerden vorig jaar in het hele land honderd monsters bij particuliere kippenhouders, zowel in de lente als in de herfst. De resultaten zijn zorgbarend. De eieren bevatten gemiddeld drie tot vijf keer meer dioxines dan de toegelaten Europese norm van 3 picogram TEQ per gram vet. Ze bevatten ook te veel dioxineachtige pcb’s en – in mindere mate – zware metalen, zoals lood. In enkele eieren werd ook het gevaarlijke insecticide DDT gevonden, dat al jaren verboden is. De hoge waarden werden in het hele land teruggevonden, niet alleen dicht bij industriële gebieden.

Als “particuliere kippenbezitter” die zijn eigen “productie consumeert”, iets om toch serieus van te schrikken.

Het voedselagentschap had hiervoor nochtans in 2003 al gewaarschuwd (pdf), leer ik nu.

In november en december 2002 werd het Wetenschappelijk Comité door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aangezocht om een advies uit te brengen omtrent de hoge dioxinegehalten die werden aangetroffen in eieren van door particulieren gehouden kippen. Die gehalten overtreffen de gehalten die worden gevonden in eieren van kippen uit professionele gesloten (batterijen) en open (vrij uitloop) bedrijven ongeacht of het gaat om bedrijven met een biologische of gangbare productie.

Naar redenen was het toen zoeken:

Uit de in de wetenschappelijke publicaties vermelde gegevens blijkt dat de besmetting van de eieren van scharrelkippen zijn oorsprong kan vinden in de besmetting van de bodem waarin de kippen scharrelen. De besmetting kan het gevolg zijn van een rechtstreekse inname van besmette grond maar kan ook onrechtstreeks worden veroorzaakt door de inname van bepaalde organismen zoals insecten, regenwormen, … die in de grond voorkomen en die bijgevolg zelf besmet zijn met deze stoffen die zich in het biologisch milieu kunnen accumuleren.

En het verschil tussen eitjes van particulieren of van de bioindustrie:

Particulieren verschillen in die zin van bedrijven dat zij uitgedrukt in oppervlakte per kip over een relatief grotere uitloop beschikken. De kippen zouden daardoor over meer mogelijks besmette planten en bodemorganismen kunnen beschikken. Particulieren kunnen ook methoden toepassen die enerzijds kunnen leiden tot een hogere besmettingsgraad van de bodem in het kippenhok (verbranding van huishoudelijk afval, aanvoer van as) en anderzijds de opname bevorderen van voedsel dat betrekkelijk meer dioxines bevat (verstrekking van vet afval van dierlijke oorsprong).

Ook in Nederland waren al gelijkaardige conclusies getrokken.

“De gevaarlijke verbindingen in graseitjes komen dus vooral via het leefmilieu in kippen terecht. ‘Ook als er op een bedrijf weinig dioxines en PCB’s in de bodem zitten kunnen de eieren hogere concentraties bevatten dan Brussel toestaat’, zegt Hoogenboom. ‘We kunnen niet zeggen waar de dioxines en dioxine-achtige PCB’s nu precies vandaan komen. We hebben de verbindingen in de eieren geanalyseerd, maar de samenstelling verklapt weinig over de herkomst, behalve dan dat ze man-made zijn, en zijn ontstaan in verbrandingsprocessen. Het is mogelijk dat de bedrijven zelf jarenlang onbewust hun land hebben verontreinigd met kolengruis of sinters. Het is ook mogelijk dat de verontreiniging van vuilverbrandingsinstallaties afkomstig is. In sommige gebieden zijn de concentraties zelfs zo hoog dat we vermoeden dat daar iets bijzonders aan de hand is.’ In het Belgische Menen vonden de Belgische onderzoekers bijvoorbeeld eieren die een factor vijftig meer PCB’s bevatten dan de norm toestaat. De bron is een vuilverbrandingsinstallatie.”

En over de risico’s van PCB’s voor de volksgezondheid:

Het eten van eieren die meer dioxines bevatten leidt niet direct tot schade voor de gezondheid, beklemtoont Hoogenboom. “Stel: je hebt scharreleieren die per gram vet 10 picogram TEQ bevatten. Als je elke dag twee van zulke eieren eet dan zit je aan je maximale dagelijkse inname. Kom je daar een keer boven, dan zul je heus niet ziek worden. Maar het probleem met dioxine-achtige verbindingen is dat ze het lichaam niet meer verlaten: ze hopen zich op. Overschrijd je continu de maximale inname, dan kun je op termijn ziek worden. De normen zijn bedoeld om die accumulatie van dioxine-achtige verbindingen in het lichaam af te remmen.” Over de precieze risico’s van dioxines in voeding is nog weinig bekend, maar wetenschappers vrezen dat ze kunnen leiden tot aantasting van het immuunsysteem en het leervermogen, en de kans op sommige soorten kanker verhogen.

De Belgische onderzoekers zijn iets pessimistischer in hun uitlatingen over de gevaren van deze eitjes op je gezondheid:

‘Dit is geen tweede dioxinecrisis, omdat de eieren niet in het commercieel circuit terecht komen. Paniek is dus niet nodig. Maar er is wel sprake van mogelijk grote gezondheidsrisico’s’, zegt professor scheikunde Leo Goeyens (VUB), die als voormalig hoofd van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid het onderzoek heeft geleid. Hoge dosissen dioxine kunnen onder meer kanker, maag-, lever- en darmproblemen veroorzaken, alsook ontwikkelingsstoornissen en hormonale afwijkingen. ‘Wie zo één eitje per maand eet, loopt geen gezondheidsgevaar’, zegt Goeyens. ‘Maar wie elke dag twee tot drie zulke eitjes eet, waarschijnlijk wel.’

Bon. Eens mijn eigen kippen risico-analyseren.

Historische vervuiling ( als op een stuk grond waarop je kippen lopen vroeger bijvoorbeeld vaak tuin- of huisafval werd verbrand, zitten er in de grond nog massaal veel rest-dioxines).
Geen idee. Maar het was hier vroeger een keuterboertje, en al een jaar of 20 tuin/bos. Rondom graasweien. Dat zal dus wel meevallen.

DDT (al lang verboden, maar soms nog aanwezig in de bodem)
Geen idee. ’t Valt niet uit te sluiten dat er vroeger een boer op zat die kwistig met DDT omsprong.

Verbranding
Ik verbrand soms wel eens wat snoeiafval achterin de tuin. Foei! Maar niet als de wind in de richting van ons huis of dat van de buren staat. Daar ga ik zeker meer op gaan letten.

Aanvoer van as
Nope.

Verbrandingsovens.
Daar zitten we goed. Geen dergelijke installatie in de wijde omtrek.

Nabijheid van een drukke weg.
Dichtste drukke weg (N42 – Wetteren-Geraardsbergen) ligt op een kilometer afstand. Valt ook wel mee.

Gras of zand in plaats van aarde in de kippenren
Vorig jaar was het gras, maar na één jaar kippen is het ver zoeken naar een spier gras op hun stukje. Vermits het kippenhok verplaatsbaar is, misschien een goed idee om nog enkele kippenrennen bij te maken, en onze dames dan van tijd tot tijd eens te verplaatsen.

Consumptie
Zelf komen we zeker niet aan twee eieren per dag. Met het hele gezin gebruiken we op een week niet meer dan een tiental eieren. We hebben bijna elke dag drie eieren, zodat we zeer kwistig uitdelen aan familie, collega’s en buren. Eens zien of die de eitjes nog gaan willen!

Voedsel
Legkorrels van de Aveve. Maïs en andere graantjes van de boer. En uiteraard keukenafval. Ook soms vleesrestjes e.d. Dat blijft er vanaf nu uit.

Bleh. Ben er toch even niet goed van. Weeral zo iets dat in je achterhoofd gaat blijven sluimeren, zo’n kankertje lang voor het kanker is.

update: VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) reageert, naar eigen zeggen overspoeld door vragen vandaag. Hun remedies:

 • Beperk je afvalberg. Weer vooral plastic en doe aan afvalscheiding. Huisvuil illegaal in je tuin of kachel verbranden is zeer slecht, je geeft je buurt zo een gifbehandeling! Stook enkel onbehandeld hout in je kachel en kies voor een model met optimale verbranding.
 • Het dioxine zit in de grond. Probeer dus te vermijden dat je kip veel in de grond pikt. Voer ze binnen in hun hok, op een verharde vloer. Groenteafval kan je ook buiten op een verharde oppervlak uitstrooien. Kies voor kippenvoer zonder diermeel in. Hou niet teveel kippen, laat ze bij voorkeur op een grasveld lopen. Met een uitloop van 25 vierkante meter uitloop per kip kan er gras groeien. Als je niet teveel kippen hebt, zal je ook niet teveel eierproductie hebben. Koop een deel van je eieren aan.
 • Groenten. Groenten nemen weinig dioxine op uit de grond. Je kan dus zonder problemen zelf gekweekte groenten eten. Strooi geen as van behandeld hout of steenkool in de tuin. Was de groenten. Dat geldt ook voor groenten uit de commerciële tuin- en akkerbouw.
 • Eet meer groenten en fruit en minder dierlijke producten (vlees, eieren, zuivel), waar in het vet dioxines kunnen zitten.

update: Bart, van Eigenwijze Tuin, was een van de mensen waar de stalen van dit onderzoek werden genomen. Zijn relaas hier, hier en hier.


apr 1 2008

Hier geen 1 april grappen

Onvoorstelbaar hoeveel mensen er terechtkomen op het vorige artikel over de dioxine in de eieren van scharrelkippen met googlequeries als

 • “1 april grap dioxine”
 • april vis scharreleieren
 • scharrelkippen één april
 • dioxine is het waar
 • “aprilgrap eieren”

Grappig, als het niet zo triest was.
Iets dat we dachten te weten, was niet waar.

Kleinschalig, bio, buitenlucht, uitloop, scharrelen, keukenrestjes, dat moet toch gezond zijn.
Industrieel, grootschalig, nooit buiten, kooi, voer van Verkest, dat moet toch ongezond zijn.
Zo zijn wij grootgebracht.
Erin gestampt. Kijk eens naar “Unser taglichen brot”/”Our daily Bread” (pas nog met een soundtrack van D.A.A.U.) en hou er eens een andere mening op na.

En nu is het weer allemaal omgekeerd.
Je zou voor minder gaan denken dat het een één april grap is.

Helaas pindakaas (een schone catchphrase).

Neen. Voor één april grappen ben je hier niet aan het juiste adres.
Daarvoor moet je zijn

 • bij de grapjurken van Gentblogt die betalende artikels gaan inlassen (ze hopen natuurlijk dat iedereen gaat reaguren met “what?”. Maar als we nu eens stiekum allemaal reaguren met “So what?”).
 • Of bij de Gazet van Antwerpen, die scoopt dat Tom Boonen opnieuw voor zestienjarig meisje is gevallen.
 • Of bij Google, die te laat komen oplost via een revolutionair nieuw datumsysteem in Gmail.
 • Of bij Maarten Schenk, die de echte identiteit van Lamazone, Imke Dielen en Steven Feys onthult.
 • Of bij Youtube, die vandaag zowat alles “rick-rollen” (Rick Astley “never gonna give you up” all around)
 • Of onze vrienden van The Pirate Bay, die plotsklaps uit Zweden emigreren naar Egypte.
 • of boekskes zoals Humo dat u aanmoedigt een gratis vis te vragen aan de kranteboer, en P-Magazine, die de vetzakskes onder u goed beet heeft met een fake krablaagske over de borsten van Ellen Petri.

  Meer aprilvissen – as they unfold – bij @aprilfoolswatch on twitter.


apr 3 2008

Gedaan met topless meetings

Geachte baas,

Ik zie na de pijnlijke gebeurtenissen van vanmorgen geen andere keus dan mijn ontslag in te dienen. Wel vraag ik vijf minuten van uw tijd om ook mijn relaas van de feiten eens te mogen doen. Hopelijk gunt u mij dit nog.

Gisteren belandde in mijn inbox een uitnodiging voor een meeting van Brigitte van de dienst communicatie. “Dringende vergadering over enkele hot issues“, was het onderwerp. In de body: “Lokaal 12.06. Koffie voorzien. Dit is een zgn. topless meeting. Geen speeltjes dus. Laat de creatieve sappen maar stromen!“.

Ik geef toe, dat van die “topless meeting” had ik béter moeten opzoeken op Google. Maar Google Images met Safesearch off geeft nu eenmaal een andere indruk van dit gebeuren dan Google’s gewone zoekresultaten.
“Nieuwe tijden, nieuwe zeden”, dacht ik. Als er zelfs van de rechter ongestoord in de duinen homoseksueel gecopuleerd mag worden, dan zal een topless meeting ook wel kunnen.

Het vooruitzicht van de blonde Brigitte “oben ohne” vooraan de vergaderzaal te zien staan leek mij niet onaantrekkelijk als vooruitzicht. Maar het leek mij ook wat oneerlijk. Waarom zouden vrouwen door topless te vergaderen intieme details blootgeven, terwijl de mannen zonder hemd eigenlijk nauwelijks iets zouden prijsgeven. Als notoir voorvechter van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en vrijetijdsnudist (trouwe klant van publieke sauna’s, frequent bezoeker van het naaktstrand in Bredene en de nudistencampings aan de Côte d’Azur) wilde ik een gebaar stellen: ik zou ook eens wat laten zien.

Prompt stuurde ik Brigitte een mailtje terug.
Brigitte. Als jullie “topless” komen, dan wil ik het zelfs “helemaal zonder” doen! Is dit OK voor jou? Zet de verwarming wel hoog genoeg!
Haar antwoord.
Tuurlijk. Belangrijkste is dat je er bij bent. Het verslag krijg je toch achteraf. Ik zal eens checken bij de Dienst Gebouwen of de verwarming hoger kan. Tot straks.“.

Dus nee, ik ontken niet dat ik gisteren poedelnaakt door de gangen heb gelopen. Ik ontken niet dat ik in mijn Adamskostuum vrolijk fluitend voorbij Anouk en Sylvie van de receptie ben gewandeld. Ik ontken niet dat ik met mijn spel in de wind nog een sigaretje heb staan roken in het rokershoekje. En in mijn bloot gat stond te plassen in het herentoilet naast Alfons van de dienst Verzending.
Da’s allemaal waar. Maar ik ontken ten stelligste dat ik bij het betreden van vergaderzaal 12.06 een erectie had.

Hadden ze mij daar nu kalm en bedaard uitgelegd dat “topless meetings” een uit Amerika overwaaiende trend zijn waar je zonder Blackberry, laptop of ander communicatiespeelgoed naar een vergadering trekt. Opdat je creatieve linkerhersenhelft haar werk kan doen in plaats van te multitasken. Dan was ik gewoon terug gegaan naar mijn bureau. Had ik mijn onderbroek en kleren terug aangetrokken, en was ik – met rode kaken weliswaar – gewoon komen meevergaderen.
Maar nu. Er zijn er in het tumult dat volgde op mijn blote verschijning ongelukkige dingen gebeurd.
Misschien was mijn binnenkomer met “Allez, waar zijn hier nu de blote tetten?” wat grof? Of reageerde ik te gepiqueerd toen Bernard van de boekhouding mij beval buiten te gaan? Ik had beslist zijn broek niet mogen aftrekken. Dat er daarna een worstelpartij met hem volgde die – dixit Brigitte “nog walgelijker was dan Borat’s naakte worsteling met die dikzak in het hotel“, is hoogst onfortuinlijk.
Maar was het echt nodig dat Brigitte dit gevecht in mijn nadeel beslechtte door mij keihard in het kruis te trappen? Niet erg sportief van haar, en verdomd pijnlijk! En konden Bernard en zijn compagnon van IT niet anders dan mij als een soort naakt speenvarken ondersteboven door de gang te dragen, en mij in mijn blootje op straat af te zetten? A man has his pride! Op die manier bewaren Sylvie en Anouk van de receptie misschien geen al te flatterende herinnering aan mij.

Ik hoop dat u inziet dat dit gewoon een spijtig geval van spraakverwarring was. Uiteraard begrijp ik dat na de opschudding die mijn blote verschijning heeft veroorzaakt binnen dit bedrijf niet langer kan functioneren. Ik vraag u alleen de politie niet op de hoogte te brengen. Een strafblad met zedenfeiten is toch echt niet nodig! Bedankt voor uw begrip.

Met hoogachting.
Cornelius Bracke. Lokaal C4.


apr 5 2008

dEUS – Vantage Point

dEUS - Vantage point

Kijk, kijk.
Of beter, luister, luister.
Want een dikke 10 dagen vroeger dan eigenlijk de bedoeling was, kunnen uw oortjes al genieten van de nieuwe dEUS, Vantage Point.
Wegens sinds gisteren beschikbaar op het volstrekt illegale, immorele en dus incontournabele torrent-netwerk ( zoek naar “dEUS Vantage Point” op bijvoorbeeld Mininova, The Pirate Bay, BtJunkie etc. ).
Gelekt.
Zoals de groten.
Zijn ze aan hun (gODDELIJKE) status wel verplicht, eigenlijk.

Een eerste luisterbeurt levert al een goed idee van of het de moeite wordt.

01. When She Comes Down (not impressed)
02. Oh Your God (een hevige noise-eruption, maar melodieuze stukken houden het recht)
03. Eternal Woman (een knappe trage)
04. Favourite Game (vermoeid maar met een maffe bridge)
05. Slow (de helft van de huidige dubbele A-single, samen met The Architect. Maffe groove. Met een gastrolletje van de zangeres van The Knife)
06. The Architect (de andere helft van de huidige dubbele A-single. Nog maffere groove. Een nummer dat ik na x maal horen nog altijd niet “vereenzelvig” met dEUS, maar ik vind het wel wijs)
07. Is A Robot (scheve rock, vintage dEUS eigenlijk)
08. Smokers Reflect (Een gevoelige noot, zowaar. Ook dit niet dadelijk herkenbaar als dEUS-nummer. Radio 1 neemt er vast en zeker een abonnement op.)
09. The Vanishing of Maria Schneider (dEUS goes Walter Salas-Humara / The Silos)
10. Popular Culture (Een poppy afsluiter, met een zich uitslovend kinderkoor en alles)

Lyrics van dat laatste:

And i was thinking what if
I’m gonna throw it away
I’m throwing away my
po-pu-lar cul-tu-re
‘Cause you know it’s not great,
if you don’t come from the States
You know you’ll always be late
to be in
popular culture
from western slang to showbizz things
you almost think there is nothing else

10 songs, 46 en een halve minuut. Niet dadelijk wereldschokkend anders dan anders. Ook niet dadelijk een wereldsong gehoord, maar die laten zich niet altijd bij de eerste luisterbeurt kennen, natuurlijk. Wel al een hele hoop goeie. En een zeer toegankelijk album, minder op maat van Mauro dan “Pocket Revolution”‘.
Merci dus torrents, lekkers, leechers en seeders. En binnenkort naar de platenboer…

Als je je aan het downloaden van torrents niet aan wil wagen, er zijn ook al enkele “lekkere” dingen volstrekt legaal beschikbaar, om je al wat te laten watertanden:
– de video van The Architect
– de video van Slow
– een mp3 van Slow (gehost op hun eigen deus.be)
– een mp3 van The Architect (idem)


apr 6 2008

Charlton Heston legt het loodje

Duizend bommen en granaten: Charlton Heston heeft het loodje gelegd.
Zijn kaas er bij ingeschoten, op 84-jarige leeftijd.
Doodsoorzaak onbekend, maar niet door het eten van blauwe bonen.
Tegen de Dood kan je je natuurlijk nooit helemaal wapenen.

Nu de kogel door de kerk is, natuurlijk van de doden niks dan goeds.
Anders komen zijn fans in het geweer, schieten ze uit hun sloffen, dan barst de bom.
En ik wil hier niemand in het harnas jagen.

Ik ga dus hier zijn filmcarrière (Mozes, Ben Hur, Planet of the Apes etc.) niet in het vizier nemen.
Of zijn voorzitterschap van Amerikaanse wapenlobby op de korrel nemen.
Neen, ik ga brave Charlton niet voor zijn raap schieten, of in zijn rapen schijten.

Laten wij dus zeggen: een groot man heeft de wapens neergelegd.
Een man aan wie je niet moest vragen “is dat een revolver in je broek, of ben je blij me te zien”
Zijn bekendste quote “from my cold, dead hands” zullen we maar laten schieten, zeker?


apr 7 2008

Prostaatkanker

Bent u een man? Weet u uw prostaat liggen? Veel kans van niet.
En met reden, want als er één menselijk orgaan wel het epitheton “kutorgaan” mag krijgen, is het toch dat wel. Een nootje groot, met als functie prostaatvocht bij de zaadcellen te mengen in ’t geval van een zaadlozing, en dit mengseltje richting uitgang te stuwen. Voor onderzoek enkel te bereiken via de minst aangename lichaamsopening, via bepoteling dan nog wel. En hoe ouder je wordt, hoe meer kans dat je er last van krijgt. Veel last.
Uw kans om er kanker in te krijgen is niet gering: op de leeftijd van 80 jaar heb je niet minder dan 50% kans om prostaatkanker in ontwikking te hebben. 1 op 2, super odds. Als dit een loterij was deed ik zeker mee.

Mijn vader, kort bij de 70, heeft – ongewild, ongevraagd – meegedaan met die tombola. En heeft het zitten. In februari is kwaadaardige kanker vastgesteld.

Geluk bij dit ongeluk is dat de dokters er vroeg bij zijn. Hij werd al een hele tijd nauwlettend gevolgd voor prostaatkanker: er waren al een jaar of drie verdachte waarden in zijn bloed opgemerkt (PSA-proteïne, Prostaat Specifiek Antigen), alhoewel hij niet dadelijk veel last had van de meest voorkomende prostaatproblemen (vaker moeten plassen; moeite met plassen; pijn en een branderig gevoel; nadruppelen en/of een zwakke straal…). Al drie maal werd er om zeker te spelen ook een biopsie genomen, en de derde keer was het raak.

Op het programma: 3 jaar een driemaandelijkse inspuiting. En een nu 7 weken, elke werkdag, naar het ziekenhuis voor gerichte lokale bestralingen. Geen operatie (de kans op impotentie bij het chirurgisch wegnemen van de prostaat is bijzonder hoog), geen chemo gelukkig.

Nadeel is dat zijn levenskwaliteit serieus zal achteruit gaan: van de spuiten is hij een dag of twee heel erg misselijk, en de bestralingen hebben in veel gevallen vervelende bijwerkingen. Zo zal de huid op de bestraalde plaatsen schraal en dun worden, zijn er problemen te verwachten met pijnlijk plassen en ook de darmen komen er tijdens de bestralingsperiode meestal niet geheel ongeschonden uit (zodat je erg op je voeding moet letten). En ook hier een serieus risico op impotentie (als de zenuwbanen rond de prostaat het begeven tengevolge de bestraling).

Hij heeft er goede moed in. Het vriendelijke personeel van het bestralingsteam in het ZOL heeft hem verzekerd dat ze die kankercellen wel eens klein gaan krijgen. Ook de literatuur spreekt moed in. De vijfjarige overlevingskans bij prostaatkanker is 80 à 90%. “Niet slecht voor een kanker“, zei ik hem “ik weet niet of er veel kankers zijn waar de overlevingskans hoger is“. En even later hoorde ik het hem aan de telefoon herhalen tegen een broer van hem: “Als je dan toch een kanker moet krijgen, dan kan het toch best deze zijn…

Maar prettig nieuws is toch anders natuurlijk.
En er zit nog een schaduwkantje aan voor mij ook: de erfelijke kant aan het verhaal. Prostaat.nl : “Het blijkt dat mannen met een eerstegraadsverwant (zoon, vader of broer) met prostaatkanker, een twee maal zo grote kans op het ontstaan van prostaatkanker hebben“. En niet alleen mijn vader, ook mijn vaders vader (82 geworden) heeft er van gehad.

Slik en dubbel slik dus.


apr 9 2008

Tomtesterom: BV’s in hun blootje

Vorige zondag ging op één het nieuwe programma Tomtesterom van start. Wekelijks gaat Tom Waes (Tragger Hippy, Het Geslacht De Pauw …) een nieuwe uitdaging aan, om met een “how to”-handleiding in de hand te proberen om iets te doen of te worden. In de – geestige – eerste uitzending probeerde hij zijn roeping als paparazzo.

Maar ook het publiek kan meedoen: “Tom daagt jou uit! Na elke aflevering daagt Tom jou uit om nog straffer uit de hoek te komen dan hijzelf … Wie het meest opmerkelijke filmpje of foto instuurt, wint een leuke prijs. ” Ranzig idee, en de BV’s kunnen er niet mee lachen (Bij de 400 inzendingen onder andere Freya Van den Bossche in Portugal, Bart de Wever op een konijn, Willy Sommers in zijn zwembroek …)!

Meer motivatie had Bibi (zo heet de paperazzo in mij, een vettig ventje!) niet nodig om zijn camera boven te halen en op zoek te gaan naar de smeuigste plekken om BV’s te betrappen. En wat is er smeuïger, zo dacht die paperazzo in mij, dan te proberen ze te fotograferen “in hunne pure”.

Na de break of doorklik vanuit de RSS, de opmerkelijke oogst van een blitzbezoekje aan de naaktstranden van Saint-Tropez, Cap d’Agde en een paar Griekse eilanden. Waar nogal wat Bekende Vlamingen, eens uit de ogen van het Belgische publiek, al hun kleren afgooien, en poedelnaakt rondstoeien op het strand, hun boot of in de sauna. Exclusieve en NOOIT GEZIENE NAAKTFOTO’S van nudisten als Jean-Marie Pfaff, Lucien Van Impe, Frank VanderLinden, Ishtar, Prins Filip en … dames opgelet … Tom Boonen!

Lees het vervolg van Tomtesterom: BV’s in hun blootje…


apr 14 2008

Free

Door Emich pas gewezen op een grappige cartoon in satirisch magazine Pan: Frittibet.

Voor de nederlandstaligen, zou la même chose er zo kunnen uitzien:
Free

Free zegt “Free Tibet” (“Is het een lama, is het een dalai, nee dat is het niet. ’t Is al-leen maar China, alleen China dat je ziet”).
Free zegt ook “Free de interviews over de nieuwe van dEUS” (wat een mediahetze en mediageilheid van de -euhm – media).
En “Free de programmatie van de jeugdhuizen in Temse” (en de Fenomenale Feminatheek en alle andere dingen waar conservatieve politici precies toch beter met hun fikken van af zouden blijven).
En “Free de afbeeldingen van het atomium” (het Waterkeyn monopolie)
en Willy niet vergeten natuurlijk… (zo is Free wel)
en Nelson Mandela. Of was dat al gebeurd?

En als je toch bezig bent, Free Free Soufriau ook eens uit haar al te strakke Mega Mindy pakje. Freefree! (spreek uit: “frifi”. Een merk waar je fritjes in kan bakken, zo zijn we terug bij het begin…).

Free alles, kortom.

Om maar te zeggen dat er precies beter een verbod op de al te talrijke verboden moet komen. Lost ze eens allemaal eens een beetje, ja?


apr 14 2008

Japans in Gent: Amatsu

’t Was verbazend lang geleden, maar zaterdag is het er eindelijk nog eens van gekomen: babysit voor de kleintjes, en de groten culinair op zwier in Gent.

Ook verbazend hoe moeilijk het was om nog een restaurant te vinden dat én “Open” was, én “Nog Plaats” had. Faim Fatale, Faim de Toi, Faim du monde, Kaai 14 … allemaal dicht of vol. Tegen dat we door de Hoogpoort liepen, was onze Faim dus al behoorlijk groot. Daar viel ons lodderig oog echter op Amatsu, een stijlvol Japans restaurant. Eenmaal binnen, hebben we ons die keuze geen seconde beklaagd.

Hier krijg je immers authentieke Japanse sushi en sashimi geserveerd. Met een echte Japanner achter de toog, die met Franse verfijndheid, Zwitserse precisie en Duitse maniakaliteit voor details – op zijn Japans dus – zijn vis en groentjes staat te snijden en te schikken op prachtige houten torentjes.

We kozen eensgezind voor het sashimi-menu en een aperitiefje van Japanse pruimenwijn. Zo krijg je massa’s hapjes (zeewier, lotuswortel, visballetje, nog meer zeewier, groentjes, iets gefrituurds, nog een beetje zeewier) voor de hoofdschotel: een royale portie kraakverse sashimi, plakjes rauwe tonijn, zalm, octopus, zoetwatergarnaal enz…, geserveerd samen met miso-soep, gember-pickles en rijst. En nog wat zeewier. Na afloop volgde dan nog een heerlijke en overigens geheel zeewier-loze sorbet en koffie/thee.
Dit was genieten van voor tot achter (dat zeewier is dus wel lekker), met als uitschieter de bijna op de tong smeltende tonijn.

Prijs: 130€ voor twee. Niet bepaald goedkoop, en sinds eerdere besprekingen op internet is dit restaurant precies wel al serieus in prijs gestegen. ’t Is iets met de voedselprijzen van tegenwoordig…

Sinds “Mijn Restaurant”, moet het natuurlijk naast de “cuisson” (rauw), de “mise en place” (knap), de “service” (uiterst attent en vriendelijk, precies het juiste tempo), de wijn (onopvallend, noch in positieve of negatieve zin) ook nog over de sfeer van dit etablissement gaan, en die was geweldig. We genoten echt van het geprul met de eetstokjes, de prachtige kommetjes, … en hadden dus in het geheel geen “Lost in Tokyo”-gevoel.

Speaking of “Mijn Restaurant”: na afloop trouwens nog eens langs de Charlekijn gelopen, om te checken of dat wel een echt restaurant en zo was. Televisie en realiteit, soms is het moeilijk te geloven dat die dingen ook in ’t echt gebeuren. Maar ja hoor: Kris stond in het deurgat van zijn keuken, en Angelo stond op straat te paffen.

Practicalities:
Amatsu : Hoogpoort 29, 9000 Gent
tel. : 09/224.47.06 – fax : 09/224.47.08
info@amatsu.bewww.amatsu.be


apr 14 2008

Mijn hete vragen voor Honderd hete vragen

De vragen over het nieuwe programma “Honderd hete vragen” – zo heet dat ze werkelijk branden op mijn koortsachtige lippen – zijn:

1. Waaraan hebben we dit verdiend?
2. Wat werd er precies “op punt gezet” nadat Kanaal Twee dit programma in oktober 2007 nog afvoerde?
Want nu staat het inderdaad ongelooflijk goed op punt.
3. Wie kan er onbewogen blijven bij het enthousiasme waarmee Anke Buckinx, de opvolgster van Tiani Kyriloff, roept “Heui, volk! Welkom op mijn vulva tentoonstelling!” als er eindelijk iemand opdaagt op een fototentoonstelling van 100 blote kutjes (video hier)
4. Of kan je enthousiaster ja knikken of “leve de vulva” roepen dan dezelfde Anke tijdens een interview met seksuologe Evy Ferrari?
5. En hebben seksuologes tegenwoordig ook al porno-schuilnamen nodig, btw?
6. En heeft Goedele Liekens sinds haar Vagina-boek het alleenmonopolie op het in seksuologisch dienstverband uiten van het woord “vagina”, en moeten de andere seksuologes het nu doen met het afleggertje “vulva”?
7. Kan je dieper in de grond van schaamte wegkruipen dan de 5 jongeheren die hun jongeheren in stijve toestand in plaaster mochten gieten en dat spel dan mochten voorleggen aan een publiek van 4 dames die precies nog nooit een jongeheer van dichtbij gezien hadden. Eentje zijn plaaster mislukte, 3 anderen werden niet juist herkend. En het spel van de ene die wel juist geplaatst was was door de dames was dan weer als bijzonder lelijk en krom bestempeld. Pijnlijk jongens.
8. Kon Tiger Woods de Masters nu echt niet spannender gemaakt hebben, zodat ik niet van verveling was gaan zappen?
9. Bestaat er geen afstandsbediening of televisie die begrijpt dat bij het zappen op zondagavond 2BE/Kanaal Twee rustig mag overgeslagen worden?

Voilà, dat zijn ze zowat.

Maar ik wil u niet afraden ernaar te kijken. Je moet dat echt een keer doen. Het houdt uw tenen lenig.


apr 16 2008

De BB-Quiz (herkent u de Blote BV?)

Kunst en een vreemd accent. Een magische combinatie.
Want zo duur en lastig als het is om een bekende Vlaming voor een blad als Playboy te laten poseren (zie Ann Van Elsen), zo goedkoop en makkelijk is het om de Katja’s, Geena’s, Evy’s, Maaikes en Véroniques van deze wereld te verleiden bloot te poseren voor een internationale kunstfotograaf. Iet ies for ze aart!

Een kwartiertje bladeren in internationale kunstpublicaties leverde snoodaard Bibi al een bijzonder rijke oogst aan bekende meisjes van bij ons.
En om het niet te gemakkelijk te maken, zitten er ook een paar naakte lookalikes van BV’s tussen geknipt en geplakt. Op die manier kan u vrolijk meedoen aan De Blote BV Quiz, ofte BBQ.

Met vandaag: Een blote An Pierlé aan de piano? Een schele Véronique De Cock? Een drijvende Belle Perez? Een onzedige Evi Hansen? De blote poep van Roos van Acker? Zijn ze het of zijn ze het niet?

Opgepast, het wordt een klein beetje LSFW hoe verder je leest (niks wat je niet in de zaterdagbijlagen van de kranten kan aantreffen, maar toch misschien niks om met uw baas of een jaloerse vrouw achter uw rug naar te kijken)…

1. Véronique de Cock?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Véronique de Cock (bekend als ex-Miss België, VT4-omroepster, presentatrice van Temptation Island …) na weer een nieuwe beschuldiging dat haar borsten niet echt zouden zijn?
B. Een anorectisch model, scheel van de honger, goed voor een fikse boete als je haar als schoonheidsideaal opvoert?
C. Sliep uit, nee ik doe mijn slip niet uit?

2. Evi Hanssen?

Evi Hanssen naakt?

Is dit
A. Evi Hanssen (bekend van Expeditie Robinson, 71° Noord, of als mevrouw Di Bono …) in redelijk zedige onzedige pose?
B. Een beeldje uit de nieuwe video van Enigma (remember “Sadeness“)?
C. De nieuwste truuk van duivenmelker Albert De Vlieger uit Balegem, om de aankomers van de langeafstandsvlucht uit Quiévrain supersnel naar beneden te lokken?

3. An Pierlé?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. An Pierlé zoals ze altijd haar songs componeert: naakt aan de piano?
B. Een verdomd mooie Steinway?
C. De vijfde van Beethoven, net voor hij ze langs achter ging nemen?

4. Belle Perez?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Belle Perez in gezelschap van haar "Tetas, Pechugas y Seños desnudos" drijvend in haar "el baño esta mi mar", niet toevallig twee tracks van haar nieuwe album, olé.
B. Een goed voorbeeld van clair obscur?
C. De hoesfoto voor de nieuwe cd van de NewYorkse punkband "Up With Nipples and Nose"

5. Roos van Acker?

Is dit
A. Roos van Acker, tijdens de vorige reeks van Peking Express, in een poging de plaatselijke officials wat gunstiger te stemmen?
B. Een grappige practical joke op de eerste werkdag van een vrouwelijke piloot.
C. Een vreemd randje aan die kousen precies, is dat bont?

Speculeer maar rustig in de comments.

— Update —

De oplossing van deze eerste aflevering:

Niemand van de reaguurders gokte helemaal juist. Dat kan dus beter…

Intussen is er ook een tweede quiz, met het kontje van Tiany Kiriloff, een bloot in de regen dansende Dina Tersago, een naakt zonnende Joke Devinck, een nipple slip van Maaike Cafmeyer, en een blauw uitslaande Joyce de Troch


apr 16 2008

Hoe gaat het met de kinderen?

Goed, dank u. ‘ T is te zeggen, toch met die van ons, en op dit ogenblik.

Deze blog wordt – naast door het kruim van de blogwereld en een flink stuk van de pers, Vlaamse intellectuelen en Belgische machtshebbers – uiteraard ook gevolgd door vrienden en familie. Van ver en van dichtbij. En die mensen hebben bijzonder veel interesse voor het opgroeien en bloeien van onze twee spruiten. En dat is hier precies niet veel aan bod gekomen de laatste maanden. Daarom een snelupdate:

Daan (nu 3 jaar, 3 maanden).

Daan doet check-up van de kat

Na de skiperikelen, een weekje ziek thuiszijn en de paasvakantie, is meneertje nu eindelijk terug deftig naar school aan het gaan. Het gaat hem goed af, maar als hij volledige dagen moet + eten blijven, dan is het vet de rest van de dag en zelfs de dag erna toch van de soep. Moe moe. Uitgeput.
Waar we aan het begin van het jaar vonden dat twee jaar in eerste kleuterklas wellicht lang voor hem zou zijn, zien we nu dat hij toch nog niet helemaal mee is met de grootsten van zijn klas. Kleuren binnen de lijntjes, een stuk handigheid dat nog ontbreekt.
Maar het is een crème van een manneke. Lief en geduldig. Wordt later zeker dokter of verpleger of zo, zie maar hoe hij hier onze kat Mirre onderzoekt.

Maud (nu 1 jaar, 5 maanden)

Maud eet alleen

Maud heeft sinds we terug zijn van de skireis reuze vorderingen gemaakt. Klimt overal op, en valt overal van af. Doet niet meer alles met schreeuwen en gillen, maar tracht ons nu ook al eens te overtuigen met een knikje of een blik. Eet alleen, en weigert geholpen te worden. Zit al in een Triptrap zonder leuning, en kruipt er zelf op en af.
Zegt nog niet veel woordjes echt duidelijk, maar “tut”, “pap”, “mama”, “papa”, “mmm”, “koek” en “Tjeu” (van Daan-tje) is toch al het begin van een woordenschat. We houden ons hart trouwens al vast voor de moment dat ze meer gaat kunnen zeggen, want dat mondje gaat niet veel stilstaan…

En het leukste is, dat ze sinds een paar weken ook vaak heel leuk sàmen spelen. Maud breekt nu ook niet meer alles af wat Daan probeert te bouwen… Maar ze ontwikkelen ook al spelletjes samen: verkleedpartijen in onze slaapkamer. Apporteren. Babytje in de poppenwagen. Rozijntjes delen in de zetel. Koken en de tafel dekken… Schoon om te zien…


apr 17 2008

Youngme – Nowme

ZeFrank (maker van massa’s supergrappige videofilms met razend tempo en wit) heeft weer een Twitter-idee gelanceerd.
In het kader van zijn muffe colorwars (waar je als twitteraar aan kon sluiten bij een kleur naar keuze) gaat het ditmaal wel om een strak plan: youngme – oldme.

Ze Frank's Youngme - Nowme

Het idee: post een foto van jezelf toen je jong was als twitterbericht naar @colorwarsubmit
Probeer daarna die foto en pose zo goed mogelijk te re-creeëren met je huidige zelf. En post dat naar dezelfde twitter-user.
De foto’s komen dan ook terecht in een gallerij, met fijne prijzen op de koop toe.

Et voilà:

Youngme - Nowme

Ook meedoen?


apr 18 2008

Expo 2058

Nostalgie kent zijn verdiensten. Terugkijken naar hoe het was, om te leren welke fouten je niet opnieuw moet maken en zo. Reculer pour mieux sauter.
Maar nostalgie zou beter ook wat aan banden gelegd worden. Kranten en televisie lijken eerder een terugkeer met de teletijdmachine naar 1958, het jaar van het atomium en de Wereldtentoonstelling in Brussel, dan een blik op de actualiteit van 2008. Er sluipt een overdaad aan Fixkes-achtige nostalgie binnen. De recyclagemolen draait dol.

Het einde van de Grote Ideologieën, een onzekere klimaattoekomst, een clash met de islam en andere doemvoorspellingen leiden er toe dat de prille 21ste-eeuwer liever de blik op een sepia-kleurig verleden richt dan op de helwitte toekomst.

Om deze trend te keren liet ik de futuroloog in mij (u las hem hier eerder aan het werk voor de einduitslag van Mijn Restaurant, of Peking Express), vandaag dan maar eens los op de toekomst in het algemeen, en het jaar 2058 in het bijzonder.
Een paar van de voornaamste wijzigingen die u tegen dan kan verwachten:

Litaratuur in 2058
Grote verontwaardiging in letterland als blijkt dat Herman Brusselmans, 23 jaar na zijn overlijden nog steeds maandelijks een nieuw en geniaal boek op de mensheid loslaat. Onder de Aba-Jour wordt een geheime kamer met 1000 apen en een typmachine ontdekt.
Annelies Verbeke gebruikt voor het eerst twee woorden in de titel van een roman.

Muziek in 2058
Tegen 2058 speelt men zelfs in de bejaardentehuizen nostalgisch K3, Samson en Mega Mindy. Need I say more?

Energie in 2058
Het energieprobleem is in 2058 volledig van de baan, nadat enkele belangrijke technologische doorbraken werden gemaakt bij het oogsten en opslaan van energie. De vrijwel onuitputtelijke energiebronnen die werden ontdekt (de duimbewegingen van SMS-versturende 14- tot 18-jarige meisjes, het masturberen van 14 tot 88-jarige jongens, de gaten in de dagtaak van ambtenaren) kunnen tegen 2058 simpel worden opgeslagen in lichaamsvet in grote silo’s. Na het verwijderen van de maagringen van Koen Crucke, Geert Lambert en Margriet Hermans was hier in het voornaamste deel van de Vlaamse behoeften voorzien.

Vervoer in 2058
In 2058 is vervoer, transport en zelfs “beweging tout court” eigenlijk grotendeels afgeschaft. U blijft waar u bent, punt. Uitzonderingen worden toegestaan voor voetballers, wielrenners en buikloopleiders.

Wonen in 2058
De huizenprijzen in 2045 lijken onbetaalbaar voor iedereen behalve de nazaten van Etienne d’Avignon. De rest van de bevolking woont in een putje in de grond. Verboden dit putje te verlaten. Uitzonderingen worden toegestaan voor voetballers, wielrenners en buikloopleiders.

Geopolitiek in 2058
Wereldoorlogen zijn er tussen nu en 2058 niet meer geweest, wellicht omdat iedereen te druk bezig was ganse volkeren en beschavingen uit te roeien op hun PS33, Wiii(iiiiii) en XBOX2050.
Internationaal is alle interesse in politiek en godsdienst volledig verdwenen.
Het enige dat de zogenaamde machtigen der aarde nog weghoudt van een leven in de anonimiteit is hun keuze van bloedmooie babes als vrouwen (trend ingezet in 2008 met Poetin’s turnster, of Sarkozy’s Bruni, later verdergezet via bijvoorbeeld de verkiezing van Ignace Crombé tot Vlaamse President en het schandaalhuwelijk van Paus Pius de 666ste met een van de kinderen van Madonna).

Milieu en Klimaat in 2058
In 2058 is het weer overal een milde 18° Celcius, met een ZZO-briesje en geringe regenkans. Over het klimaat in 2058 lopen de meningen verder uiteen: sommige wetenschappers vinden dit warm, anderen koel voor deze tijd van de eeuw.
Positief op milieuvlak is dat in 2058 het verdwijnen van diersoorten bijna helemaal verdwenen is, bij gebrek aan verdwijnbare diersoorten. De kakkerlak doet het nog steeds prima.

Werken in 2058
Werk is in 2058 iets dat je alleen nog maar om te lachen doet. Niks nieuws onder de zon dus.

Voedsel in 2058
De McDonaldisering van de wereld is tussen nu en 2058 alleen maar toegenomen. Ook in België weerstaat bijna geen enkele restaurateur aan de verlokking een McFranchise te worden. Zelfs gerenommeerde 5-sterrenrestaurants als de McCharlekijn, McRedPepper of de McMatizze in Antwerpen vielen uiteindelijk voor de bijl.

De media in 2058
De heruitzendingen van FC de Kampioenen blijken dit jaar net iets minder succesvol dan de voorbije 65 jaar. Er wordt volop gebrainstormd over een nieuw programma.
Kranten beperken zich in 2058 tot 1 bladzijde, met daarop de spaarpunten, boekenreeksen en DVD’s met veel korting van de dag.
Het internet is in 2058 helaas afgeschaft, nadat 100% van de beschikbare bandbreedte vanaf een dag in 2034 bleek ingenomen door spammers die andere spammers spamden met grote spam-attachments en hun spamfilter af en autoreply aan hadden laten staan.

Ook deze blog zal “by then” dus verdwenen, of toch onbereikbaar, zijn. Waarvoor nu al mijn excuses. Schrijf deze voorspellingen maar over op een blaadje papier als u tegen dan nog wil nagaan wat er van het bovenstaande al dan niet is uitgekomen.


apr 21 2008

Wandelen in het Hallerbos

AnneTanne ging er 3 weken geleden eens wandelen, en liep rond in een zee van witte bosanemoontjes. Ondertussen ziet het er inderdaad alweer helemaal anders uit, daar in het Hallerbos. Een zee van blauwe boshyacinten is er op de bodem van dit indrukwekkende bos losgebarsten. Een feest voor oog, en neus.

Hallerbos

De bosanemonen staan er nog steeds, maar worden nu overklast door de helderblauwe boshyacinten. Het lijkt wel of de beukenbomen in een rollende branding staan, met witte schuimkoppen en blauwe baren. Van dichterbij ziet die kruidlaag – die reikt zo ver als het oog rijkt – er zo uit.

Hallerbos

Plukken heeft geen zin, want binnen de 10 minuten hangen de bloemetjes slap.

Picknick in het Hallerbos

Ideaal voor een picknick, smullen van broodjes en koeken op een omgevallen boom in de heerlijke lentezon.
We waren dan ook niet alleen, gisteren. Half Brussel liep er samen met ons over de goedverzorgde en makkelijk begaanbare paden. Fototoestel in de aanslag.

De makkelijkste vertrekplaats voor een wandeling in het Hallebos, en bestemming voor uw GPS-toestel is wellicht de Vlasmarktdreef n° 4 in Halle, ten Zuiden van Brussel (via afrit 21 op de Brusselse Ring, dan linksaf op de N28 Nijvelsesteenweg, en na 2 kilometer of zo aan de linkerkant).
Op die plaats ligt immers het “museum van het Hallerbos” (open in april en mei), en vertrekken er tal van bewegwijzerde wandelingen, en kan je elke richting uit die je wil. Je kan er ook vlot je auto kwijt, alhoewel het gisteren met de drukte wel wat aanschuiven was om door het smalle straatje tussen de honden en andere kinderkarren te navigeren. Er is daar gisteren wat CO2 verstookt om van de gezonde natuur te genieten!

Als je wat rust wil in het Hallerbos, kies dan een wandeling die wegblijft van de snelweg. Wij volgden de blauwe wandeling (een kilometer of 6 schat ik), en moesten dan twee keer langs en onder en over de drukbereden Brusselse ring.

Maar beklaagd hebben we het ons niet. Een droom van een wandeling… Als ze na “het mooiste dorp” ooit overgaan tot een verkiezing van “het mooiste bos van Vlaanderen” (of België, want er ligt ook een stukje aan de overkant van de taalgrens), dan heeft het Hallerbos mijn stem al…

Hallerbos

apr 21 2008

Wie wil er VlaamsProgressieven?

Zaterdag viel er een grote zucht van opluchting te horen bij de Vlaamse spiritisten.
Waarzeggers, occultisten, satansaanbidders, heksen, geesten, wicca’s en ander ondermaans gebroed zegevieren en kunnen weer naar buiten komen (als de zon niet schijnt). Hun naam is terug vrij. Niet langer hoeven zij de slagschaduw van Bert en Bettina over hun het licht schuwende activiteiten te dulden.

Juicht en viert: want Spirit heet nu VlaamsProgressieven. Echt waar.

Vlaams.
Tuurlijk, want er waren nog niet genoeg partijen met “Vlaams” of “Vlaanderen” in de titel. Er kan er altijd nog wel eentje bij. De mensen zouden zich in het stemhokje kunnen afvragen of het wel een Vlaamse stembrief is die ze in het kiesbureau voorgelegd krijgen, nietwaar. Die van Lijst DeDecker en SP.a gaan zich moeten spoeden, of ze zijn de laatste volksverraders die hun Vlaamse identiteit verloochenen.
En progressieven.
Zoals in progressieve rock, een genre dat voor het laatst hip was toen de flower power nog welig teelde? Zo ongeveer hetzelfde moment dat het sociaal relevant was én Vlaams én progressief te zijn (als in Leuven Vlaams).
Of als in progressief in tegenstelling tot conservatief? Een scheidslijn die bijzonder duidelijk te trekken is (vb. wat is er progressief: pleiten voor een hoofddoekverbod, of voor het behoudsgezinde behouden van de huidige hoofddoekvrijheid?).
Of als in progressief als in “voor de progressie”, de vooruitgang? Voorwaar een unique selling point. De laatste maal dat de vooruitgang opdook in de Belgische politiek is alweer geleden van de “Partij voor Vrijheid en Vooruitgang”, en die heten nu toch ook alweer 16 jaar VLD.

Ook taalkundig slaat “VlaamsProgressieven” op niet veel. Ofwel zet je een “e” achter “Vlaams” en doe je het in twee woorden, ofwel zet je er een koppelteken tussen. Maar op deze manier is het de actie “progressieven” op zijn Vlaams. En de laatste maal dat ik vlaamsprogressiefde, kan ik me precies niet meer herinneren (ik had toen teveel gedronken, sorry).
Nu is de naam van deze partij enkel betekenisvol in een Kempische conversatie als “wa zijde gij der voor enen?”, “ik zèn nen vlaams progressieven, jong”.

En dan hun pathetische overlevingsdoelstelling: 5% bij de volgende verkiezing of we houden er mee op. C’mon, hoe ga je dàt meten als je in een kartel naar de kiezer stapt?

En dan dat logo. Fast Forward naar de eerstvolgende logowijziging!

In hun programma, daar vind ik me nog wel in terug. Er is dus nog hoop…


apr 22 2008

Speculaaspastaschaarste

Het woord van het jaar 2008 is al bijna bekend, dat wordt ongetwijfeld “speculaaspastaschaarste”. Of het zou “speculaaspastahamsteren” moeten worden.
Een volksopstand dreigt, de producenten en warenhuizen kunnen de potten speculoospasta niet snel genoeg aanvoeren. ’t Zijn barre tijden!

Hier een foto van mijn eigen pot – dit wordt zeker een collector’s item!

Speculoospasta

Gazet van Antwerpen bericht vanuit de loopgraven:

Zelden heeft een nieuw voedingsproduct zo snel de smaak van de Vlaming veroverd als de speculoospasta. Het recept waarmee de Bornemse Els Scheppers de finale van VRT-programma ‘De Bedenkers’ haalde, blijkt zelfs ietsje té populair. In warenhuizen zijn de Lotus-potten met de smeerpasta steeds sneller uitverkocht. De pasta is zelfs zo populair, dat er een acute schaarste is ontstaan, Als de potten in de rekken staan, dan nemen de mensen er vaak al enkele mee, om te voorkomen dat ze zonder geraken. “Het is inderdaad een groot succes”, lacht Petra Algoet, aankoopassistente bij Delhaize. “Het product was dan ook al goed gekend voor het op de markt verscheen.”

Niet toevallig, want:

Als frietjes met Vlaamse karbonades en chocolade tot nu toe de Vlaamse trots waren in de wereld van het Bourgondisch leven, dan is de kans niet denkbeeldig dat onze regio in een nabije toekomst vooral vereenzelvigd wordt met Vlaamse speculaaspasta.

Zelfs in Nederland (Telegraaf Nieuw Dagblad, Volkskrant …) vallen de wachtrijen, uitgehongerde blikken in het straatbeeld en nakende volkopstand al op!

Allemaal de schuld van die stomme bloggers natuurlijk, die hun mond niet kunnen houden over hoe lekker en pindakaasachtig en speculoosachtig is.

Niet getreurd. Er is hulp onderweg!
Om aan de acute schaarste een mouw te passen ben ik bereid mijn pot af te staan aan de hoogste bieder. Klik hier voor mijn “1 pot speculaaspasta, nog voor 3 kwart vol” veiling op Ebay!

Speculaaspasta veiling op Ebay

Als er kopers opdagen, zal ik mij terug als vroeger moeten bezighouden met het op de boterham leggen van speculaaskoekjes en er een drupje koffie op te leggen.
Of – nog lekkerder – mijn boterhammen een paar uur van tevoren te smeren met boter en speculaaskoekjes. Dan een paar uur opsluiten in een doosje of zilverpapier. De wak geworden koekjes smaken na twee uur al bijna nét zo goed als die speculoospastarage.


apr 23 2008

Speeltuig

Mensen vragen me wel eens of ik ook af en toe iets serieus doe, zo tussen dat speculaaspasta-verkopen of toekomstvoorspellen of quizzen met blote bv’s in. Het zal u verbazen, maar het antwoord is: ja. Of toch: soms.

Om maar te zeggen dat hier de voorbije weken volop is geboord, gezaagd, geschroefd en geschaafd. Dat er werd gemeten en gepast. Gaten in de grond geboord, en weer opgevuld met snelbeton. Gezeuld werd met zware houten balken en planken. En dat het doel van al dat hard labeur spel en vertier voor de volgende generatie was.

Speeltuig, in aanbouw

Jazeker, huize H. heeft nu ook een speeltuig. Gemaakt met de balken en planken die een jaar of 15 geleden dienden voor nichten en neven. Getransporteerd vanuit de Kempen (Gierle) naar de Vlaamse Ardennen (Balegem).

Het oorspronkelijke speeltuig was een toren met dak en glijbaan, een loopbrug, een klimrek en een dwarwsbalk met schommels aan. Niet alle grote palen waren echter nog in even goede staat, daarom hebben we hier maar zelf een ontwerp bedacht. Een huisje onder een eerste platform (1 meter 10 hoog), een tafel met banken onder een tweede platform (1 meter 40 hoog) met daaraan de glijbaan. Daartussen een loopbrug.

Speeltuig, afgewerkt

Dicht bij het huis, want het doelpubliek van dit bouwsel is voorlopig nog wat te klein om al volledig ongesuperviseerd te klimmen en te glijden.

Een schommel hebben we al hangen in het bos. Volgende plan: een takkenhuis of -hut in de fruitboomgaard. En zo wordt dat hier ook langzaamaan een tuin annex kinderparadijsje

Een paar leuke voorbeelden van waar we naar toewillen vind je in AnneTanne’s reeks over kindvriendelijke tuinen, of bij Eigenwijze Tuinier Bart

I’ll keep you posted…


apr 23 2008

The Notwist “The Devil, You + Me”

Woot. Nog meer schoon volk (na bvb. Portishead) dat uit de mist van het verleden der goede muziek opduikt om de eer van 2008 hoog te houden: The Notwist.

Coole Duitsers (jawel Tokio Hotel fans, er bestaan meer coole Duitsers dan Herr Bill Kaulitz en vriendjes. Jawel Kraftwerk fans, er bestaan meer coole Duitsers dan Herren Florian Schneider en Ralf Hütter ). Die in 2002 een suprême Grand Cru met hoge eeuwigheidswaarde afleverden in de cd “Neon Golden”. Het soort plaat dat, nu 6 jaar later, nog steeds natrilt.
En nu, na 6 jaar van allerlei nevenprojecten (Lali Puna het bekendst), komt daar het nieuws dat er terug een Notwist album uit staat te komen. Genaamd “The Devil, You + Me”.

The Notwist - the Devil, You + Me

Hoge verwachtingen dus wederom, zeker nu de plaat – in de platenwinkels te verwachten tegen het einde van mei – zoals het een plaat met enige ambitie betaamt, vroegtijdig uitgelekt is (zie het torrent-circuit – google “torrent, notwist, devil” en u bent waar u wezen moet – of zoals Uw Moeder van Appelogen ontdekte zelfs op YouTube).

Anders dan Portishead met Third, die andere trage terugkeerders, heeft the Notwist niet voor een radicale koerswijziging gekozen. “The Devil, You and Me” ligt dus keurig in het verlengde van de lijn die werd uitgetekend met Neon Golden (niet evident, want voor “Neon Golden” had deze groep al heel wat muzikale watertjes doorzwommen, van heavy metal in de begindagen, naar indie-rock, naar een soort experimentele jazz). De meest opvallende wijziging tegenover dat vorige meesterwerkje is een meer prominente plaats voor gitaren in de mix.

Een eerste dagje voorbeluisteren van deze Notwist was een bijzonder aangenaam wederhoren met de groep. “The Devil, You + Me” is dus zeker een goeie plaat. De bezwerende stem van Markus Acher, de loops en de nu al bekende subtiele songopbouw doen absoluut nog steeds hun werk. De lyrics deden hier en daar wat oren fronsen (“Let’s just imitate the real, until we find a better one/ Remember, the good lies win” gaat het in de openingtrack), maar dat kan aan mij liggen.
Als je van “Neon Golden” hield, dan koop je deze cd met je oren dicht. Als je die nog niet kende, is dit hét moment om deze onderkoelde Duitse klasbakken te gaan ontdekken.

Tracklist (en mijn voorlopige sterrenquotering):

 1. Good Lies (****, een mp3 is hier te beluisteren / downloaden)
 2. Where in the World (***, de eerste single)
 3. Gloomy (***)
 4. Alphabet (**)
 5. The Devil, You & Me (****)
 6. Gravity (***)
 7. Sleep (****, prachtig!)
 8. On Planet Off (***)
 9. Boneless (**)
 10. Hands on Us (***)
 11. Gone Gone Gone (***)

En ze komen naar Dour, deze zomer… Hopelijk, in juni tijdens een gaatje in hun Europese tour, ook naar een zaal (droom droom: the Notwist in de Vooruit…).


apr 26 2008

Weekendbijlagen

I did it!
1 uur en 34 minuten, en ik ben erdoor.

Voorspel:
8 u 15 : opstaan
8 u 25 : ontbijt
8 u 40 : in pyjama naar de brievenbus

The works:
8 u 42 : Begin de reguliere krant (Haai bijt man, Dimitri Verhulst over zijn schapen, afgesloten om 8 u 59 met De tien beste reality koppels ( op 1. Gringo en Ciska op 2, nu al: Pieter & Ghislaine)
9 u 01: DM Buitenland (voedselcrisis) en deGedachte
9 u 10: DM Reporter (reportage uit Tent City, het parket over Kuregem, de funderingstorens voor de off-shore windmolens)
9 u 30: Sport en de Financiële Morgen (de Belg is rijker dan ooit)
9 u 31: BisWeekend (interview met Eva de Roovere, Colruytkomiek Philippe Geubbels, nieuwe CD Tindersticks op komst)
9 u 40: DM Wax (Tom Waes laat zich waxen – beetje slap gelul als binnenkomer van deze nieuwe bijlage. Te dure spullen voor baby’s. Quote van de dag: Rudy de Smet van de Gentse Kinderwinkel Goldstar zegt er “Het probleem is dat ouders tegenwoordig overgeïnformeerd zijn“. Als u ooit in de Gentse Kinderwinkel Goldstar geweest bent, beseft u dat er voor die overinformatie maar één man hoogspersoonlijk zelf verantwoordelijk is, en die man is niemand minder dan dhr. Rudy de Smet himself. Een simpel vraagje over een Tripp Trapp levert je daar algauw een uitleg van een half uur over ergonomie, veiligheid, materiaalkeuze, groeiproces en de Zweedse economie op.)
9 u 50: Zeno (Bart en Pablo Peeters – leuk idee, weinig leuk interview – Yves Leterme – geeuw, nog een kop koffie – de ouders van Joe van Holsbeeck – bitter en boos – en Wouter De Prez over de Stock Américains)
10 u 10: Vamos ( met de fiets wereldsteden bezoeken – no thanks – couchsurfing.com – de vijf beste stiltehotels)
10 u 11: DM Magazine ( Op zoek naar de plaatsen waar Springsteen over zingt, Gadgetblogs besproken – “DMM zette haar geekbril op en nam vier gadgetblogs onder de loep“, waarna er twee gadgetblogs besproken worden, en twee eigenlijk helemaal niet-gadgetblogs (boingboing en techCrunch)
10 u 15: Vacature (de wekelijkse aanfluiting van het gat in het dennenbos dat hier ongevraagd beland, vandaag 166 bladzijden! Blijft ongelezen, op de laatste bladzijde na, niet meteen An’s sterkste column though)
10 u 16: Oef.

Ben ik de eerste?

De vernieuwde weekendkrant van de Morgen. 88 bladzijden krant + 166 bladzijden Vacature + 68 bladzijden DM Magazine. 878 gram!

Het weekend kan beginnen.
Naar ’t schijnt wordt het mooi weer vandaag. Waar heb ik dat ook weer gelezen? Waarom zit er eigenlijk geen DM Weer bijlage bij? En waar zijn mijn vriendin en mijn kinderen ondertussen eigenlijk naartoe? Die liepen hier daarstraks toch nog rond?


apr 28 2008

De ideale grasmachine

Het voorjaar is weer losgebarsten, en daarmee ook weer de miljoenen welig woekerende plantjes die wij niet onkruid, maar gras en gazon noemen.
Swell. Niet langer kan er op rustige zondagnamiddagen op ons lui gat gezeten worden… Nee. Als de zon schijnt, moet deze modale Vlaming uit zijn fermettekot komen en het gras gaan afmaaien.
Hard labeur, zweten in de zon, laweit met hopen … tenzij je er het juiste machine voor koopt.

Mijn machtige machine: een bolleke wol genaamd Trees.

Trees maait het gazon

Technische specificaties:

Bouwjaar: 2006
Motorkracht: naar schatting een halve pk (een duw van een schaap is echt wel een duw, nietwaar Bart?)
Brandstof: groene biobrandstof (hier past een Steelband met de hit “kleine grasjes, grote grasjes, doe ze in je grasmasjien”)
Smering: regelmatig vers drinkwater
Decibels: bij geblaat wegens honger een slordige 80dB. Voor de rest geruislozer dan de meest geruisloze Robomow of grasrobot op de markt.
Onderhoud (en nieuwe banden): In de winter regelmatig stro voor op de grond en dagelijks hooi voor in de mond geven.

Opstartprocedure.

Men slaat een paaltje in de grond. Op een plaats in de gazon waar het gras te lang staat naar uw goesting.
Men neme een koord met halsband. Men gaat in de schapenweide, biedt de koord aan het schaap (eerste maal lokken met wat voer, later biedt het schaap zichzelf aan). Eenmaal op die manier geprepareerd wandele men met dit schaap naar het paaltje.
Men legge een stevige knoop op een afstand schaap-paal die verhindert dat er naast een keurig afgegeten gazon ook even keurig afgegeten tuinborders onstaan.
Men neme afscheid van het schaap met een klopje op de kop en de woorden “smakelijk eten, Trees”.
In dit stadium van de procedure gaat de eigenaar op zijn lui gat zitten, met een Duvel in de hand, in een comfortabele tuinstoel.
’s Avonds of bij slecht weer niet vergeten deze procedure in omgekeerde richting te herhalen (Duvel binnenzetten, dan schaap terug naar weide leiden).

Voordelen:

 • milieuvriendelijker en stiller dan dan de meest geavanceerde zit- of trekmaaier met Honda, Briggs&Stratton of andere moeizaam opstartende lawaai- en benzinezuipfunctie.
 • gratis meegeleverde bewakingsfunctie: kom “op mijn erf”, en de schapen verwittigen mij en de buren van uw aanwezigheid.
 • produceert wol (waarde naar schatting 1€ per jaar voor een schaap. Kostprijs voor die 1€ aan wol er af te scheren: 10€. Elluk voordeel hèp zijn nadeel, sjekers?)
 • produceert kleine grasmaaiertjes, als je er de herfst een bok bijzet (wat wij nog niet deden, wegens niet genoeg grond om nog meer hongerige schapenmonden te voeden).
 • staat schattig

Nadelen:

 • de mulch functie van het model grasmachine genaamd schaap dat ik heb staat niet 100 procent op punt. ’s Avonds bekom je een proper gemaaid rondje, maar met keutels. OMG, DIE DINGEN DOEN KAKA! Best de restanten dus verwijderen middels een schep en emmer, waarbij uw kinderen niet zullen nalaten rond u fladderen, mee op zoek naar eventuele overgebleven exemplaren op hun voetbalveld.
 • onzuivere brandstof of rondvliegende insecten leveren soms mankementen van de machine op (diarree bij vergeten te ontwormen, rotkreupel, blauwtong, myasis …), die de prijs van het onderhoud enigszins opdrijven.
 • dit model wenst ook gevoed te worden in de seizoenen dat het gras niet of nauwelijks groeit. Stockeren op zolder tijdens de winter is dus geen optie, als je wil dat je grasmachine in de lente nog bedrijfsklaar is. Je hebt er dus wat plaats voor nodig.

apr 28 2008

Mixing the night away

Michel verwoordt niet alleen in a nutshell wat er allemaal mis zit aan muxtape (een gammele service waarmee je muziek kan uploaden en vervolgens verspreiden, die na enig knap werk van o.a. Koen Fillet opgang maakt bij het Vlaamsche blogheir), hij biedt meteen een valabel alternatief: mixwit.

Hier mijn mix in aanbouw, met een track van de cd’s die in 2008 tot nog toe mijn boot gerokt hebben (Nick Cave, the Notwist, dEUS, Ana Brun, Hercules & Love Affair, Duffy, Portishead).

Wat bij Michel’s argumenten nog niet bijstaat is dat muxtape je eigenlijk feitelijk een illegale uploader maakt, in the companionship van torrent-seeders of toch tenminste mp3-bloggers. Want als aanbieder van zo’n K7’je doe jij het uploaden van de muziek (naar Amazon’s S3-services), waarna jij (of andere bloggers) vervolgens zorgen voor de verspreiding van die files. Hoe muxtape-verspreiders onder een dikke vette SABAM-factuur (als die er over een jaar of 3 achterkomen dat het bestaat) of erger gaan uitgeraken, beats me…

Mixwit neemt een andere weg. Jij stelt een mix – eerder een tracklist – samen van muziek die al ergens op het internet staat te staan. Jij biedt die mix vervolgens ook niet zelf aan op je blog, maar geeft op je blog een view naar die elders bewaarde mix. Komt misschien eveneens in aanmerking voor een factuur van SABAM of andere rechtenhouders, maar hier heb je als case dat je noch de muziek, noch de mix zelf host. De SABAM-factuur komt hier dus mixwit toe (die hem mogen betalen met reclame, bvb) en de “of erger” degene die de eigenlijke muziekfile host.


apr 30 2008

Bekend Bloot? (BBQ n°2)

Een nieuwe Bekend-Bloot-Quiz, maar natuurlijk niet zonder eerst de goeie oplossing van de eerste aflevering bekend te maken:

Niemand van de reaguurders gokte helemaal juist. Dat kan dus beter…

Deze week kwamen volgende al dan niet bekende dames in het vizier van de Blote BV-spotter: het kontje van Tiany Kiriloff, een bloot in de regen dansende Dina Tersago, een naakt zonnende Joke Devinck, een nipple slip van Maaike Cafmeyer, en een blauw uitslaande Joyce de Troch…

Speculaties over wie het echt is, en wie niet, zijn welkom in de reacties, en in uw dromen…

Tiany Kiriloff naakt?

foto inmiddels verwijderd, ge vindt hem hier

Is dit
A. Tiany Kiriloff (JIMTV-presentatrice in programma’s over mode als Alive.Style of sex als Open en Bloot) tijdens Sterren op de dansvloer, in een vergeefse poging indruk te maken op de volledig uit nichten bestaande dansjury?
B. Een koppel mimespelers dat tijdens een rondje pictionary Sophie Ellis-Bextor’s hit “Murder on the Dancefloor” heeft getrokken?
C. Een zatte madam die door een zatte vriend terug naar het toilet wordt begeleid?

Dina Tersago naakt?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Dina Tersago (bekend van Boer zoekt vrouw, Sterren op de Dansvloer, Miss België …) in heur bloot gat?
B. Flirten met het gat in de ozonlaag?
C. De nieuwe collectie van het Franse modehuis “cue nue”?

Joke Devynck naakt?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Joke de Vynck (bekend van Flikken, Vermist …), on the rocks?
B. Een aangespoeld stuk wrakhout voor de kust van Bretagne?
C. Weer een huwelijk op de klippen?

Joyce De Troch naakt?

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Joyce De Troch (Miss België anno 1995, lid van Opium, acterend – nu ja – in Verschote & Zoon, ontfermster van menige poes en kater …) in een creatief smurfende bui met blauwe verf?
B. de vrouw van Pablo Picasso, die op dat moment duidelijk in zijn “blauwe periode” zat?
C. wat er gebeurt als je het dopje van je vulpen er niet goed opschroeft?

Maaike Cafmeyer

foto inmiddels verwijderd, hij stond hier

Is dit
A. Maaike Cafmeyer (bekend van Het Geslacht De Pauw, Aspe, de Lustige Lezers …) met een nipple-slip tijdens de opnames van de Wit-Russiche versie van Matroesjka’s?
B. Een heroïnehoertje met Russisch copyright?
C. De nieuwe reclame voor Heras, draad en hekkens?

Droom zacht, droom zoet…

Update:

De oplossing van deze aflevering:

Er is ondertussen ook een nieuwe Bekend Bloot Quiz, nummer 3, met onder andere een naakte Kim Gevaert, Elodie, Aagje Vanwalleghem, Tia Hellebaut en de Rode Duivels. Faites vos jeux.